صفحه اصلي > خبرها > غرفه مرکز فرهنگ و هنر اراک در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز

غرفه مرکز فرهنگ و هنر اراک در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز


22 آذر 1395. نويسنده: a.bayat
در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز علمی کاربردی، مرکز فرهنگ و هنر اراک با نمایش دستاوردهای این مرکز حضور یافته است این نمایشگاه از 22 تا 24 آذرماه در مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی برگزار خواهد شد .
ساعات بازدید 9 صبح الی 17

غرفه مرکز فرهنگ و هنر اراک در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز

بازگشت